Stichting in het Spoor van Ad van Goor

Ad van Goor was een warm pleitbezorger voor het vakgebied logistiek. Op 11 november 2020 is hij overleden. Met deze stichting eren we hem. Daarnaast vervullen we hiermee een wens van hem om verder vorm te geven aan het vakgebied logistiek. Vandaar is gekozen voor de naam 'In het spoor van Ad van Goor'.

We organiseren elke eerste donderdag van november de Ad van Goor-lezing. In 2022 is de lezing op donderdagmiddag 3 november en wordt verzorgd door prof. dr. ir Jan Fransoo van de Tilburg University.  Zie voor meer details de pagina van 'De Ad van Goor lezing' en  Eventbrite. Daar kunt u zich overigens direct aanmelden.

 

De naam van Ad van Goor en de bijdragen, die hij leverde aan ons vakgebied, zullen nog lang blijven voortbestaan in de vele boeken die hij (samen met vele anderen) heeft geschreven. Op deze site zult u de meeste daarvan terug gaan vinden.

De momenten met Ad waren altijd inspirerend en leverden altijd nieuwe ideeën en gedachtes op. Logistiek Nederland mist hem nu al. In zijn geest gaan we daarom met de stichting door in het spoor van Ad van Goor. Door middel van een jaarlijkse lezing en andere activiteiten wordt er uitvoering gegeven aan verdere verspreiding van logistieke kennis en nieuwe inzichten in de logistieke keten. 

Copyright © Stichting in het Spoor van Ad van Goor: https://www.inhetspoorvanadvangoor.nl

 

XXX

YYY