Over de stichting

De stichting in het spoor van Ad van Goor is opgericht in augustus 2021

  • De stichting heeft ten doel het verspreiden van logistieke kennis in het algemeen om daarmee een bijdrage te leveren aan het verhogen van de logistieke kennis.
  • 0p logistiek gebied bij zowel onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheid en bij andere instellingen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van lezingen, bijeenkomsten of anderszins. 
  • De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel toegestaan commerciĆ«le activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting.
  • De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

In de volgende drie bijlagen kunt u achtereenvolgens het beleidsplan, de baten en lasten als ook de balans over 2021 vinden. Inmiddels kunt u ook de balans van 2022 vanaf deze site downloaden. We streven er naar om zo veel mogelijk informatie over de stichting met u delen. Klik op de volgende regels om de informatie te downloaden:

  1. Beleidsplan Stichting In het spoor van Ad van Goor 14-1-2022
  2. Staat van baten en lasten 2021
  3. Balans 2021
  4. Balans 2022

De stichting is door de Belastingdienst vanaf 16 juli 2021 erkent als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte. Het RSIN-nummer is 862872996. U kunt meer informatie vinden bij de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren 

De stichting is van plan om jaarlijks een lezing te organiseren die past in het gedachtengoed van Ad. In 2021 is deze lezing voor het eerst verzorgd door prof. dr. ir. Sander de Leeuw. Zie meer over deze lezing op de pagina over de Ad van Goorrede 

Van links naar rechts: Cees van Elk, Sander de Leeuw, Mieke Damen, Hessel Visser en Annet van Goor-Oortgijsen

In het midden staat de boekenkast met alle boeken van Ad van Goor.

De stichting bestaat uit vijf leden die een binding hebben met gedachtenis van Ad van Goor

De vijf leden zijn:

Hessel Visser (Voorzitter)

Mieke Damen (Secretariaat)

Cees van Elk (Penningmeester)

Annet van Goor - Oortgijsen (lid)

Sander de Leeuw (Lid)

Ieder heeft zo zijn eigen band met het gedachtengoed. Allereerst noemen we Annet van Goor-Oortgijsen als echtgenote van Ad van Goor. Vervolgens Hessel Visser die 30 jaar samengewerkt heeft met Ad als auteur van diverse boeken. Mieke Damen en Cees van Elk zijn jarenlang met Ad actief geweest in de Vereniging Logistiek Management (VLM). Sander heeft zijn promotieonderzoek bij Ad uitgevoerd en heeft bij de VU te Amsterdam gewerkt.